Total- och
generalentreprenader

Total- och <br> generalentreprenader

En entreprenad är ett löfte av ett företag (ofta inom byggbranschen) att utföra ett arbete för ett fast pris under en viss tidsgräns.  Generellt sätt så finns det tre olika entreprenadformer; totalentreprenad, generalentreprenad, och delad entreprenad.

Generalentreprenad och delad entreprenad hör till en gemensam grupp kallad utförandeentreprenad – vilket är en entreprenad där beställaren/kunden ansvarar helt för projektering av projektet och företaget genomför utförandet av projektet.

Detta innebär att företaget inte har något ansvar över hur funktionsduglig eller effektivt resultatet blir, det ansvaret ligger hos beställaren då de ansvarar för projektering. Här är företagets jobb att följa beställarens ritningar och att klart göra ett godkänt arbete fackmässigt.

En totalentreprenad, hursomhelst, är en entreprenad där företaget ansvarar för både projektering och utförandet. Det enda beställaren behöver att göra är att nämna ett funktionskrav – vilken funktion objektet ska uppfylla.

Generalentreprenad eller totalentreprenad – vad ska jag välja?

Generalentreprenader är oftast bäst för de som både har hundra procent koll på projektering samt en kristallklar vision för vad som skall göras. Här har kunden fullt ansvar för slutresultatet när det gäller planen – företaget följer beställarens riktning. Om du har god kunskap och erfarenhet inom planering och litar på den kunskapen du kan tillbringa när det kommer till det, så är en generalentreprenad alltid ett bra alternativ för att få din vision så exakt som möjligt, direkt från dina egna tankar.

Totalentreprenad, hursomhelst, är alltid det säkrare valet i många fall. Det är svårare här att få din vision exakt så som du föreställer den, men det kommer bli korrekt och den kommer att kunna uppfylla funktionen. Ifall det inte skulle bli korrekt så faller allt ansvar på företaget då de ansvarade för planeringen.

Kontakta oss för behov inom total- och generalentreprenader

Vi på Hermanssons Rör AB har både erfarenhet med generalentreprenad samt totalentreprenad. Vad ni än känner är det bästa alternativet för er, är också det bästa alternativet för oss.